Vilkår og brugerbetingelser

for Prison Ink’s hjemmeside

 

De følgende brugsbetingelser gælder for denne hjemmeside (www.prisonink.dk), som tilhører Prison Ink ApS registreret på Seebladsgade 2, 5000 Odense C, Danmark.

 

Dine rettigheder

Hvis du besøger www.prisonink.dk eller læser vores opslag på sociale medier, er det vigtigt, at du forstår dine rettigheder og forpligtelser. Informationen nedenfor gælder for vores hjemmeside, mobilhjemmeside, apps og alle vores opslag på sociale medier.

Aftale

Ved at besøge denne hjemmeside og/eller bruge vores information accepterer du at være bundet af disse betingelser og vilkår. Læs dem venligst opmærksomt for at undgå overraskelser. I tilfælde af at vores vilkår og betingelser er modstridende med vilkår og betingelser for vores produkter, så er det betingelserne specifikke for vores produkter og servicer, der er gældende.

Råd

Informationen delt på vores hjemmeside og sociale medier er tænkt som generel information. Denne information er ikke tænkt som rådgivning. Du er selv ansvarlig for de beslutninger, du tager, baseret på denne information.

Information

Prison Ink gør alt for at give præcis, komplet og opdateret information fra pålidelige kilder. Vi kan dog ikke garantere, at al information delt på denne hjemmeside er præcis, komplet og opdateret.

Internationalt

Prison Ink administrerer og vedligeholder www.prisonink.dk fra Danmark. Vi kan ikke garantere, at informationen givet her er relevant i andre lande. Bruger du denne hjemmeside fra et andet land end Danmark? Så er det dit ansvar at sikre, at du handler i overensstemmelse med lokale love og regler.

Hjemmesidepræstation

Prison Ink kan ikke garantere, at www.prisonink.dk fungerer uden fejl eller afbrydelser.

Brug af hjemmesiden

Denne hjemmeside må ikke bruges på en måde, der kan forstyrre eller forhindre andre besøgende på hjemmesiden. Det er heller ikke tilladt at bruge hjemmesiden på en måde, der sætter hjemmesidens funktionalitet i fare. Endelig er det ikke tilladt at bruge hjemmesiden på en måde, der kan skade eller forstyrre den udgivne information eller den underlæggende software.

Informationer fra tredjepart

Hjemmesiden www.prisonink.dk indeholder links til tredjepartshjemmesider fra andre organisationer. Det betyder ikke, at Prison Ink bifalder de produkter eller services, som organisationen tilbyder. Prison Ink tjekker hverken indholdet af de eksterne hjemmesider for nøjagtighed, troværdighed eller fuldstændighed.

Hvis du besøger den eksterne hjemmeside, som Prison Ink linker til, gør du det på egen risiko. Prison Ink kan ikke holdes ansvarlig for indholdet, brugen eller tilgængeligheden af disse tredjepartshjemmesider.

Intellektuel ejendom

Prison Ink og de relevante interessenter beholder alle rettigheder til vores indhold. Dette inkluderer copyright, varemærker, patenter og alle andre rettigheder omkring intellektuel ejendom. Dette vedrører alle rettigheder relateret til informationen offentliggjort på www.prisonink.dk, vores mobilhjemmeside, apps og sociale medier. Det inkluderer (men begrænser sig ikke til) tekst, grafik, foto, illustrationer, applikationer og logoer.

Brug af vores information

Du må gerne printe eller downloade den information, som vi offentliggør, men kun til personlig brug. Dog er det ikke tilladt, uden først at have indhentet en skriftlig tilladelse, at bruge informationen fundet på www.prisonink.dk eller sociale medier på følgende måder:

 

Kopiere indholdet

 

Genbruge indholdet

 

Duplikere indholdet

 

Distribuere indholdet på nogen måde

 

Offentliggøre indholdet

E-mailkommunikation

Sender du e-mails til Prison Ink, accepterer du risikoen for, at disse beskeder kan blive opfanget. Det indebærer, at dine e-mails også kan blive læst, misbrugt eller modificeret af andre. Prison Ink kan ikke holdes ansvarlig, hvis dette sker.

Ansvarlig offentliggørelse

Prison Ink gør alt for at sikre sikkerheden af sin hjemmeside og dine data. Hvis du alligevel opdager områder, hvor vores sikkerhed måske er kompromitteret, opfordrer vi dig til at lade os det vide på en ansvarlig måde, så vi kan undersøge sagen og finde en løsning. Benyt venligst den følgende procedure til at informere os om en hvilken som helst potentiel sikkerhedstrussel:

 

Send en e-mail til info@prisonink.dk

 

Inkluder detaljeret information om, hvad du gjorde på hjemmesiden, der førte til opdagelsen af den potentielle sikkerhedstrussel.

 

Inkluder din e-mailadresse

Offentliggør intet af informationen om potentielle sikkerhedsproblemer, medmindre du forinden har modtaget en skriftlig tilladelse fra Prison Ink.

Ansvarsfraskrivelse

Prison Ink og dets potentielle agenter og underleverandører kan ikke blive holdt ansvarlig for nogen potentielle skader eller tab, som måtte opstå som resultat af denne hjemmeside eller sociale medier. Det inkluderer direkte, indirekte, tilfældige, konsekvente eller straffende skader, inklusive tabt profit (selv hvis Prison Ink er blevet gjort opmærksom på muligheden for disse skader). Prison Ink tager intet ansvar for:

 

Defekter, virusser eller andre fejlfunktioner forårsaget af enheder eller software i forbindelse med tilgang eller brug af hjemmesiden

 

Inkorrekt information på hjemmesiden eller sociale medier

 

Opfangning, modificering eller misbrug af information sendt til Prison Ink eller til dig

 

Hjemmesidens præstation

 

Ukorrekt brug af hjemmesiden

 

Tab af data eller information

 

Download eller brug af software tilgængelig via hjemmesiden eller sociale medier

 

Tredjeparts krav i forbindelse med brug af hjemmesiden eller information fra Prison Ink

Ansvarsfraskrivelsen gælder også Prison Inks førere og ansatte, men gælder ikke i tilfælde af bevidst eller grov uagtsomhed fra Prison Inks side.

Ændringer

Prison Ink Bank forbeholder sig retten til at opdatere informationen på hjemmesiden og disse brugsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt. Gennemse venligst informationen for at sikre dig, at du er klar over ændringer af enhver art.

Gældende lov

Hjemmesiden og dens brugsbetingelser er styret af belgisk lov. Den belgiske domstol er eksklusivt autoriseret til at pådømme potentielle tvister, der måtte opstå fra hjemmesiden og informationen stillet til rådighed af Prison Ink ApS.