TIL TATOVØREN

Prison Ink åbnede i foråret 2015, for første gang portene til en anderledes tattoo convention, hvor der var fokus på en speciel stemning i unikke rammer. Prison Ink udbyder et begrænset antal standpladser i fængslets celler i Arresten og i Magasinet, som tilsammen skaber et råt miljø og en perfekt stemning til weekendens convention.

Prison Ink er opdelt i mange områder i Fængslet, som tilbyder forskellige muligheder og som gør Prison Ink til en ekstraordinær tattoo convention da der er et kæmpe udendørs areal som også benytter til aktiviteter. Da der er et begrænset antal standpladser til rådighed er det ikke muligt at få plads til alle.

Du er velkommen til at sende en mail for at komme på venteliste og i betragtning til en stand. Standtyper Standard messestand eller celle
.

En normal messestand er 2 x 3 meter til 2 tatovører.
 For nærmere information og booking skriv en mail til: info@prisonink.dk.

Artist info

In the spring of 2015, Prison Ink opened for the first time the gates to a different tattoo convention, where there was a focus on a special atmosphere in a unique setting. Prison Ink offers a limited number of stands in prison cells in Arresten and in the Magazine, which together create a raw environment and a perfect atmosphere for the weekend’s convention.

Prison Ink is divided into many areas of the Prison, which offers various options and which makes Prison Ink an extraordinary tattoo convention as there is a huge outdoor area that also uses for activities. Since there is a limited number of stands available, it is not possible to accommodate everyone.

Feel free to send an email to get on the waiting list and in consideration of a stand. Stand types Standard stand or cell.

A normal stand is 2 x 3 meters for 2 artists. For more information and booking, write an email to: info@prisonink.dk.

Bestillingsbetingelser

Bestilling af stand er bindende og man hæfter for betalingen af standen iht. den betalingsdato der er anført på fakturaen.
 Afbestilling af stand skal ske pr. mail til info@prisonink.dk senest 60 dage før, at arrangementet finder sted, ellers kan beløbet ikke refunderes. 
Hvis man ved aflysning kan overdrage standen til anden lejer, vil Prison Ink altid være imødekommende og undersøge om standen kan lejes ud til denne anden lejer.

Prison Ink forbeholder sig ret til at afvise overdragelse. I tilfælde af at det ikke kan lade sig gøre, hæfter standlejer for den fulde leje.
 Er man som standlejer forhindret i at deltage, og ønsker  at overdrage standen til anden side, så skal arrangørerne kontaktes før yderligere foretages og dette skal aftales i detaljer med arrangøren på info@prisonink.dk.

Booking conditions artists

The ordering of the booth is binding and you are liable for the payment of the stand in accordance with the payment date stated on the invoice. Cancellation of booths must be done per. mail to info@prisonink.dk no later than 60 days before the event takes place, otherwise the amount cannot be refunded. If you can transfer the booth to another artist by cancellation, Prison Ink will always be accommodating and investigate whether the stand can be rented to the other. It the convention is cancelled due to out foreseen circumstances Prison Ink is not obliged to give a refund on the payment for the booths.

Prison Ink reserves the right to refuse transfer to other artists. If you as a tenant are prevented from attending and want to transfer the stand to another side, then the organizers must be contacted before further made and this must be agreed in detail with the organizer at info@prisonink.dk.

Overnatning

Prison Ink har indgået en aftale med det lokale og 4,5-stjernede hotel, Opus, som tilbyder enkelt- og dobbeltværelser inkl. morgenmad. For at opnå rabat som udstiller skal du blot oplyse ringe på tlf. 76 25 72 00 og oplyse rabatkoden: PRISONINK for at få værelser til denne specialpris: www.hotelopushorsens.dk

Accomodation

Prison Ink has entered into an agreement with the local and 4.5-star hotel, Opus, which offers single and double rooms incl. breakfast. To obtain a discount as an exhibitor, simply state the call on telephone +45 76 25 72 00 and state the discount code: PRISONINK to get rooms for a special price. www.hotelopushorsens.dk